Predhodno zaslišanje prič Image

Predhodno zaslišanje prič: ribolov za dokaze

Povzetek

Predhodni preizkus prič

Po nizozemskem pravu lahko sodišče na zahtevo ene od (zainteresiranih) strank odredi predhodni preizkus prič. Med takšnim zaslišanjem je človek dolžan govoriti resnico. Ni za nič, da je zakonska sankcija za krivopravstvo kazen šest let. Obstaja pa nekaj izjem pri obveznosti pričevanja. Zakon na primer pozna poklicni in družinski privilegij. Zahteva za predhodno zaslišanje prič se lahko zavrne tudi, če to zahtevo spremlja pomanjkanje interesa, kadar gre za zlorabo prava, če je v nasprotju z načeli ustreznega postopka ali kadar obstajajo drugi težki interesi, ki upraviči zavrnitev. Zahtevo za predhodni preizkus prič lahko na primer zavrnemo, ko poskuša odkriti poslovne skrivnosti konkurenta ali kadar poskuša sprožiti t.i. ribolovna odprava. Kljub tem pravilom se lahko pojavijo stiske; na primer v sektorju zaupanja.

Predhodno zaslišanje

Zaupni sektor

V sektorju zaupanja je velik del informacij, ki so v obtoku, običajno zaupnih; niti najmanj informacij o strankah skrbniškega urada. Poleg tega skrbniški urad pogosto dobi dostop do bančnih računov, kar očitno zahteva visoko stopnjo zaupnosti. V pomembni sodbi je sodišče presodilo, da zaupniška pisarna sama ni predmet (izvedenih) pravnih privilegijev. Posledica tega je, da se lahko "tajnosti zaupanja" izognemo tako, da zahtevamo predhodno zaslišanje prič. Razlog za to, da sodišče sektorju zaupanja in njegovim zaposlenim ni želelo dodeliti izpeljanega pravnega privilegija, je očitno dejstvo, da je v takem primeru najpomembnejše iskanje resnice, kar lahko štejemo za problematično. Posledično lahko stranka, kot je davčni organ, nima dovolj dokazov za začetek postopka, vendar lahko z zahtevo po predhodnem zaslišanju prič zbere veliko (tajnih) podatkov od vrste zaposlenih v skrbniškem uradu v da bi bil postopek bolj izvedljiv. Kljub temu pa lahko davčni zavezanec sam zavrne dostop do svojih podatkov iz člena 47 AWR na podlagi zaupnosti svojih stikov z osebo, ki ima zakonsko dolžnost varovanja tajnosti (odvetnik, notar itd.), S katero se je obrnil. Zaupni urad se lahko nato sklicuje na to pravico do zavrnitve davčnega zavezanca, toda v tem primeru mora skrbniški urad kljub temu razkriti, kdo je zadevni davčni zavezanec. Ta možnost izogibanja "tajnosti zaupanja" se pogosto obravnava kot velika težava in v tem trenutku je na voljo le omejena količina rešitev in možnosti, da uslužbenci skrbniškega urada med predhodnim zaslišanjem prič zavrnejo razkritje zaupnih informacij.

rešitve

Kot je bilo že omenjeno, je med temi možnostmi navedeno, da sproži nasprotna stranka ribolovne odprave, da nasprotna stranka skuša odkriti skrivnosti podjetja ali da ima nasprotna stranka premajhen interes za primer. Poleg tega v določenih okoliščinah ni treba pričati proti sebi. Pogosto pa takšni razlogi v konkretnem primeru ne bodo pomembni. V enem od svojih poročil iz leta 2008 Svetovalni odbor za civilno procesno pravo („Adviescommisse van het Burgerlijk Procesrecht“) predlaga drugačno podlago: sorazmernost. Po mnenju Svetovalnega odbora bi bilo treba prošnjo za sodelovanje zavrniti, če bi bil rezultat očitno nesorazmeren. To je pošteno merilo, vendar bi še vedno ostalo vprašanje, v kolikšni meri bi bilo to merilo učinkovito. Dokler sodišče tako ali tako ne sledi tej poti, bo ostala stroga ureditev zakona in sodne prakse. Trden, a pošten? To je vprašanje.

Kontakt

Če imate po branju tega članka dodatna vprašanja ali komentarje, se obrnite na mr. Maxim Hodak, odvetnik pri Law & More preko maxim.hodak@lawandmore.nl ali mr. Tom Meevis, odvetnik pri Law & More preko tom.meevis@lawandmore.nl ali nas pokličite na +31 (0) 40-3690680.

 

Law & More