Kdaj je potreben odvetnik?

Kdaj je potreben odvetnik?

Prejeli ste poziv in se morate kmalu pojaviti pred sodnikom, ki bo odločal o vaši zadevi, ali pa boste morda želeli sami začeti postopek. Kdaj je izbira odvetnika, ki vam bo pomagal pri pravnem sporu, in kdaj je najem odvetnika obvezen? Odgovor […]

Nadaljuj branje
Kaj počne odvetnik?

Kaj počne odvetnik?

Škoda, ki jo je utrpel nekdo drug, ki jo je policija aretirala ali se je hotela zavzeti za svoje pravice: različni primeri, v katerih pomoč odvetnika zagotovo ni nepotreben luksuz, v civilnih zadevah pa celo obveznost. Toda kaj točno počne odvetnik […]

Nadaljuj branje
Zakon o stečaju in njegovi postopki

Zakon o stečaju in njegovi postopki

Prej smo pisali blog o okoliščinah, v katerih je mogoče vložiti stečaj, in o tem, kako ta postopek poteka. Poleg stečaja (urejenega v naslovu I) ima zakon o stečaju (v nizozemščini Faillissementswet, v nadaljevanju „Fw“) še dva postopka. Namreč: moratorij (naslov II) in dolg […]

Nadaljuj branje
Splošni pogoji nakupa: B2B

Splošni pogoji nakupa: B2B

Kot podjetnik redno sklepate pogodbe. Tudi z drugimi podjetji. Splošni pogoji so pogosto del sporazuma. Splošni pogoji urejajo (pravne) zadeve, ki so pomembne pri vsakem sporazumu, na primer plačilne pogoje in obveznosti. Če kot podjetnik […]

Nadaljuj branje
Vse o dogovoru o zaslužku

Vse o dogovoru o zaslužku

Pri prodaji podjetja je treba upoštevati marsikaj. Eden najpomembnejših in najtežjih elementov je pogosto prodajna cena. Tu se lahko na primer zataknejo pogajanja, ker kupec ni pripravljen plačati dovolj ali ne more dobiti zadostnega financiranja. Eden od […]

Nadaljuj branje
Kaj je pravna združitev?

Kaj je pravna združitev?

Da združitev delnic vključuje prenos delnic družb, ki se združujejo, je razvidno že iz samega imena. Zgovorni je tudi izraz združitev sredstev, ker nekatera sredstva in obveznosti podjetja prevzame drugo podjetje. Izraz pravna združitev se nanaša na edino zakonsko urejeno obliko […]

Nadaljuj branje
Razsodba v podnebni zadevi proti Shell

Razsodba v podnebni zadevi proti Shell

Sodba okrožnega sodišča v Haagu v zadevi Milieudefensie proti Royal Dutch Shell PLC (v nadaljnjem besedilu: RDS) je mejnik v podnebnih sporih. Za Nizozemsko je to naslednji korak po prelomni potrditvi razsodbe Urgenda s strani Vrhovnega sodišča, kjer država [...]

Nadaljuj branje
Prenos podjetja

Prenos podjetja

Če nameravate podjetje prenesti na nekoga drugega ali prevzeti podjetje nekoga drugega, se lahko vprašate, ali ta prevzem velja tudi za osebje. Odvisno od razloga, zakaj je prevzeto podjetje in kako je prevzem izveden, lahko to […]

Nadaljuj branje
Licenčna pogodba

Licenčna pogodba

Pravice intelektualne lastnine obstajajo za zaščito vaših stvaritev in idej pred nepooblaščeno uporabo tretjih oseb. V nekaterih primerih, na primer, če želite, da se vaše stvaritve komercialno izkoriščajo, boste morda želeli, da jih bodo lahko uporabljali tudi drugi. Koliko pravic pa želite dati [...]

Nadaljuj branje
Vloga nadzornega sveta v kriznih časih

Vloga nadzornega sveta v kriznih časih

Poleg našega splošnega članka o nadzornem svetu (v nadaljevanju „SB“) se želimo osredotočiti tudi na vlogo nadzornega sveta v kriznih časih. V kriznih časih je varovanje kontinuitete podjetja pomembnejše kot kdaj koli prej, zato je treba upoštevati pomembne vidike. […]

Nadaljuj branje
Nadzorni svet

Nadzorni svet

Nadzorni svet (v nadaljnjem besedilu: SB) je organ BV in NV, ki ima nadzorno funkcijo nad politiko uprave in splošnimi zadevami družbe in njenega povezanega podjetja (člen 2: 140/250, odstavek 2 nizozemskega civilnega zakonika ("DCC"). Namen […]

Nadaljuj branje
Zaščita slike

Zaščita najemnine

Ko najamete nastanitev na Nizozemskem, ste samodejno upravičeni do najema zaščite. Enako velja za vaše najemnike in podnajemnike. Zaščita najemnine načeloma vključuje dva vidika: zaščito cene najemnine in zaščito najemnine pred odpovedjo najemne pogodbe v smislu, da najemodajalec ne more preprosto [...]

Nadaljuj branje
Ločitev v 10 korakih

Ločitev v 10 korakih

Težko se je odločiti, ali se ločiti. Ko se enkrat odločite, da je to edina rešitev, se postopek zares začne. Veliko stvari je treba urediti in bo tudi čustveno težko obdobje. Za pomoč na vaši poti vam bomo dali [...]

Nadaljuj branje
Obveznosti najemodajalca Podoba

Obveznosti najemodajalca

Najemna pogodba ima različne vidike. Pomemben vidik tega je najemodajalec in obveznosti, ki jih ima do najemnika. Izhodišče glede obveznosti najemodajalca je "užitek, ki ga najemnik lahko pričakuje na podlagi najemne pogodbe". Navsezadnje so obveznosti […]

Nadaljuj branje
Konflikt interesov režiserja Slika

Konflikt interesov direktorja

Direktorje podjetja bi morali ves čas voditi interesi podjetja. Kaj pa, če morajo direktorji sprejemati odločitve, ki vključujejo njihove osebne interese? Kakšen interes prevlada in kaj naj bi direktor v takšnih razmerah počel? Kdaj pride do konflikta […]

Nadaljuj branje
Ohranjanje naslovne slike

Ohranitev naslova

Lastništvo je v skladu z Civilnim zakonikom najobsežnejša pravica, ki jo ima oseba v dobrem. Najprej to pomeni, da morajo drugi spoštovati lastništvo te osebe. Kot rezultat te pravice je lastnik sam, da določi, kaj se bo zgodilo z njegovim blagom. Za […]

Nadaljuj branje
Nadomestno materinstvo na Nizozemskem Image

Nadomestno materinstvo na Nizozemskem

Nosečnost žal ni nekaj samoumevnega za vsakega starša, ki si želi imeti otroke. Poleg možnosti posvojitve je nadomestno materinstvo lahko tudi možnost za predvidenega starša. Trenutno na Nizozemskem nadomestno materinstvo ni urejeno z zakonom, zaradi česar je pravni status [...]

Nadaljuj branje
Mednarodna slika nadomestnega materinstva

Mednarodno nadomestno materinstvo

V praksi se predvideni starši vse pogosteje odločajo za začetek programa nadomestnega materinstva v tujini. Za to imajo lahko različne razloge, ki so po nizozemski zakonodaji povezani s prekarnim položajem predvidenih staršev. Ti so na kratko obravnavani v nadaljevanju. V tem članku pojasnjujemo, da lahko [...]

Nadaljuj branje
Starševski organ Slika

Starševska avtoriteta

Ko se otrok rodi, ima mati otroka samodejno starševsko oblast nad otrokom. Razen v primerih, ko je mati sama takrat še mladoletna. Če je mati poročena s svojim partnerjem ali ima registrirano partnerstvo med rojstvom otroka, [...]

Nadaljuj branje
Predlog zakona o posodobitvi partnerske slike

Predlog zakona o posodobitvi partnerstev

Do danes ima Nizozemska tri pravne oblike partnerstev: partnerstvo, vzajemno partnerstvo (VOF) in komanditno društvo (CV). Uporabljajo se predvsem v malih in srednje velikih podjetjih (MSP), kmetijskem in storitvenem sektorju. Vse tri oblike partnerstev temeljijo na uredbi iz […]

Nadaljuj branje
Law & More B.V.