Odpuščanje, Nizozemska

Odpuščanje, Nizozemska

Odpoved je eden najbolj daljnosežnih ukrepov v delovnopravni zakonodaji, ki ima daljnosežne posledice za zaposlenega. Zato kot delodajalec za razliko od zaposlenega ne morete preprosto odpovedati. Ali nameravate odpustiti svojega zaposlenega? V tem primeru morate upoštevati določene pogoje za veljavno odpoved. Najprej je pomembno ugotoviti, ali je uslužbenec, ki ga nameravate odpustiti, v posebni situaciji. Takšni zaposleni uživajo zaščita pred odpuščanjem. O posledicah za vas kot delodajalca si lahko preberete na naši spletni strani: Odpust.si.

Razlogi za razrešitev

Tudi odpuščanje zaposlenega mora temeljiti na enem od naslednjih razlogov:

  • gospodarska razrešitev če bo nujno izgubljeno eno ali več delovnih mest;
  • dolgotrajna nezmožnost za delo če je bil vaš zaposleni dve leti ali več neprekinjeno bolan ali nezmožen za delo;
  • nepravilno delovanje ko lahko motivacijsko dokažete, da je vaš zaposleni neprimeren za opravljanje svojih nalog;
  • krivdna dejanja ali opustitve ko se vaš zaposleni v delu (resno) obnaša krivo;
  • moteno delovno razmerje če ponovna vzpostavitev delovnega razmerja ni več mogoča in je odpoved neizogibna;
  • pogoste odsotnosti z dela če vaš zaposleni redno ne prihaja v službo, je bolan ali ima invalidnost in ima to nesprejemljive posledice za vaše poslovanje;
  • odpoved iz preostalih razlogov če so okoliščine takšne, da za vas kot delodajalca ni smiselno dovoliti nadaljevanja pogodbe z vašim zaposlenim;
  • ugovor vesti za delo ko ste s svojim zaposlenim sedeli za mizo in prišli do zaključka, da dela ni mogoče opraviti v prilagojeni obliki in prerazporeditev ni problem.

Od 1. januarja 2020 ima zakon dodaten razlog za razrešitev, in sicer kumulativno podlago. To pomeni, da lahko tudi vi kot delodajalec odpustite svojega zaposlenega, če vam okoliščine iz več razlogov za odpoved omogočajo dovolj razlogov za to. Kot delodajalec pa lahko svojo odločitev za odpoved ne le utemeljite na enem od zgoraj omenjenih pravnih razlogov, temveč tudi dokažete in utemeljite njen obstoj. Izbira posebnega razloga za razrešitev vključuje tudi poseben postopek odpovedi.

Postopek razrešitve

Ali se odločite za odpoved iz poslovnih razlogov ali zaradi nezmožnosti za delo (daljši od 2 let)? V tem primeru morate kot delodajalec zaprositi za dovoljenje za odpoved pri UWV. Če želite biti upravičeni do takega dovoljenja, morate pravilno motivirati razlog za odpoved svojega zaposlenega. Nato se bo imel vaš zaposleni priložnost, da se pred tem brani. Nato UWV odloči, ali je zaposlenega mogoče odpustiti. Če UWV odobri odpoved in se vaš zaposleni s tem ne strinja, lahko vaš zaposleni vloži peticijo na okrožno sodišče. Če slednji ugotovi, da ima delavec pravico, lahko podokrožno sodišče odloči, da bo ponovno zaposlilo pogodbo o zaposlitvi ali dodelilo nadomestilo zaposlenemu.

Ali greš odpusti iz osebnih razlogov? Potem je treba slediti poti okrožnega sodišča. To ni lahka pot. Kot delodajalec ste morali sestaviti obsežen spis, na podlagi katerega je mogoče dokazati, da je odpoved edina možnost. Šele potem vam bo sodišče odobrilo zahtevo za odpoved pogodbe o zaposlitvi z vašim zaposlenim. Ali oddate takšno zahtevo za preklic? Potem se lahko vaš zaposleni pred tem brani in navede, zakaj se ne strinja z odpovedjo ali zakaj vaš zaposleni meni, da bi moral biti upravičen do odpravnine. Šele ko bodo izpolnjene vse zakonske zahteve, bo Podobmočno sodišče nadaljevalo razvezo pogodbe o zaposlitvi.

Vendar s pomočjo a odpoved sporazumno, se lahko izognete obisku UWV in postopkom pred okrožnim sodiščem ter tako prihranite stroške. V tem primeru morate med pogajanji doseči ustrezne dogovore s svojim zaposlenim. Ko se z zaposlenim jasno dogovorite, bodo ustrezni dogovori zabeleženi v pogodbi o poravnavi. Ta lahko na primer vsebuje uredbo o tem, kakšno odpravnino bo prejel vaš zaposleni in ali velja klavzula o prepovedi konkurence. Pomembno je, da so ti sporazumi pravno pravilno zapisani na papirju. Zato je pametno, da sklenjene dogovore preveri strokovni pravnik. Mimogrede ima vaš zaposleni 14 dni po podpisu, da se vrne na sklenjene dogovore.

Točke za pozornost v primeru razrešitve

Ste se odločili odpustiti svojega uslužbenca? Potem je pametno biti pozoren tudi na naslednje točke:

Pristojbina za prehod. Ta obrazec se nanaša na minimalno zakonsko nadomestilo, ki se določi po fiksni formuli, ki jo dolgujete svojemu stalnemu ali prilagodljivemu zaposlenemu, ko nadaljujete z odpovedjo. Z uvedbo WAB se obračunavanje tega prehodnega plačila izvede od prvega delovnega dne vašega zaposlenega in tudi dežurni delavci ali zaposleni v poskusnem obdobju so upravičeni do prehodnega plačila. Po drugi strani pa bo preklicano večje obračunavanje prehodnega plačila za vaše zaposlene s pogodbo o zaposlitvi, daljšo od desetih let. Z drugimi besedami, za vas kot delodajalca postane "ceneje", z drugimi besedami lažje odpustite zaposlenega z dolgoročno pogodbo o zaposlitvi.

Pošteno nadomestilo. Poleg prehodnega plačila lahko kot zaposleni svojemu zaposlenemu dolgujete tudi dodatno odpravnino. To še posebej velja, če je na vaši strani resno krivdno dejanje. V okviru tega dejanja na primer odpuščanje zaposlenega brez veljavnega razloga za odpoved, obstoj ustrahovanja ali diskriminacije. Čeprav pravična odškodnina ni izjema, gre le za posebne primere, v katerih bo sodišče to pravično odškodnino dodelilo zaposlenemu. Če bo sodišče vašemu zaposlenemu prisodilo pravično nadomestilo, bo znesek določilo tudi glede na situacijo.

Končni račun. Po koncu zaposlitve je tudi vaš zaposleni upravičen do izplačila obračunanih dopustov. Koliko dni dopusta je upravičen vaš zaposleni, je odvisno od tega, kaj je dogovorjeno v pogodbi o zaposlitvi in ​​morda CLA. Zakonski dopust, do katerega je vaš delavec v vsakem primeru upravičen, je štirikratno število delovnih dni na teden. Na koncu vrstice morate zaposlenemu plačati le obračunane dneve dopusta, ki pa še niso bili porabljeni. Če je vaš zaposleni upravičen tudi do trinajstega meseca ali do dodatka, morate o teh točkah razpravljati tudi v končnem poročilu in jih izplačati.

Ste delodajalec, ki namerava odpustiti vašega zaposlenega? Nato kontaktirajte Law & More. At Law & More zavedamo se, da postopki odpuščanja niso samo zapleteni, ampak lahko imajo tudi drastične posledice za vas kot delodajalca. Zato imamo oseben pristop in skupaj lahko ocenimo vaš položaj in možnosti. Na podlagi te analize vam lahko svetujemo glede naslednjih pravilnih korakov. Z veseljem vam tudi svetujemo in pomagamo med postopkom odpovedi. Imate vprašanja o naših storitvah ali o odpovedi? Na našem spletnem mestu lahko najdete tudi več informacij o odpuščanju in naših storitvah: Odpust.si.

Law & More