Dobavljač ni zaposleni

"Kolesarski kurir Deliveroo Sytse Ferwanda (20) je samostojni podjetnik in ne zaposleni," je bila sodba sodišča v Amsterdam. Pogodba, ki je bila sklenjena med dostavljalcem in Deliveroojem, se ne šteje za pogodbo o zaposlitvi – zato dostavljalec ni zaposlen pri dostavljalcu. Po mnenju sodnika je jasno, da je bila pogodba mišljena kot pogodba o samozaposlitvi. Tudi glede na način dela je jasno, da v tem primeru ni plačane zaposlitve.

Law & More