Ločitev pokojnine

V primeru ločitve sta oba upravičena do polovice pokojnine partnerjev. To je zapisano v zakonu. Nanaša se samo na pokojnino, ki ste si jo nabrali med poroko ali registriranim partnerstvom. Ta delitev se imenuje „izenačevanje pokojnin“. Če želite pokojnino deliti drugače, se lahko o tem dogovorite. Notar lahko te pogodbe zapiše v predbračno pogodbo ali pogodbo o partnerstvu ali pa jih odvetnik ali posrednik zapiše v ločitveni sporazum. To je dokument, ki vsebuje vse dogovore, kot so razdelitev vaših stvari, stanovanja, pokojnine, dolgov in kako uredite preživnino. Izberete lahko tudi drugačno razdelitev. V tem primeru svojo pravico do pokojnine nadomestite z drugimi pravicami. Če na primer prejmete večji del pokojnine, se lahko odločite, da boste od zakonca prejemali manj preživnine.

Law & More B.V.