Razlika med krmilnikom in procesorjem

Splošna uredba o varstvu podatkov (GDPR) že velja že nekaj mesecev. Vendar še vedno obstaja negotovost glede pomena nekaterih izrazov v GDPR. Na primer, vsem ni jasno, kakšna je razlika med krmilnikom in procesorjem, medtem ko so to temeljni koncepti GDPR. Po GDPR je upravljavec (pravna) oseba ali organizacija, ki določa namen in načine obdelave osebnih podatkov. Upravljavec zato določi, zakaj se osebni podatki obdelujejo. Poleg tega krmilnik načeloma določi, s katerimi sredstvi poteka obdelava podatkov. V praksi je stranka, ki dejansko nadzoruje obdelavo podatkov, upravljavec. Po GDPR je obdelovalec ločena (pravna) oseba ali organizacija, ki obdeluje osebne podatke v imenu in pod odgovornostjo upravljavca. Za obdelovalca je pomembno ugotoviti, ali obdelava osebnih podatkov poteka v korist samega sebe ali v korist upravljavca. Včasih je lahko sestavljanka določiti, kdo je upravljavec in kdo procesor. Na koncu je najbolje odgovoriti na naslednje vprašanje: kdo ima končni nadzor nad namenom in sredstvi za obdelavo podatkov?

Delite