Revizija zakona o NV in razmerje moški / ženske Slika

Revizija zakona o NV in razmerje moški / ženske

Leta 2012 je bila zakonodaja BV (zasebnih družb) poenostavljena in prožnejša. Z začetkom veljavnosti zakona o poenostavitvi in ​​prilagodljivosti zakona BV so delničarji dobili možnost urejanja medsebojnih odnosov, tako da je bilo ustvarjenega več prostora za prilagoditev strukture družbe naravi družbe in odnosom sodelovanja delničarjev. V skladu s to poenostavitvijo in fleksibilizacijo zakonodaje o družbi BV je zdaj v fazi posodobitev prava NV (delniške družbe). V tem okviru je namen zakonodajnega predloga Posodobitev zakona o NV in bolj uravnoteženo razmerje med moškimi in ženskami poenostaviti in prilagoditi zakon o NV, tako da trenutne potrebe številnih velikih delniških družb, ne glede na to, ali kotirajo na borzi , je mogoče izpolniti. Poleg tega je cilj zakonodajnega predloga bolj uravnoteženo razmerje med številom moških in žensk na vrhu velikih podjetij. Spremembe, ki jih lahko podjetniki pričakujejo v bližnji prihodnosti v zvezi z zgoraj omenjenima temama, so obravnavane v nadaljevanju.

Revizija zakona o NV in razmerje moški / ženske Slika

Predmeti za revizijo NV zakona

Revizija zakona o NV se na splošno nanaša na pravila, ki jih podjetniki v praksi doživljajo kot po nepotrebnem omejevalna, v skladu s pojasnili k predlogu. Eno takšnih ozkih grl je na primer položaj manjšinskih delničarjev. Zaradi velike svobode organiziranja, ki trenutno obstaja, tvegajo, da jih bo večina prikrajšala, saj morajo večino upoštevati, zlasti ko gre za odločanje na skupščini delničarjev. Da bi preprečili, da bi bile pomembne pravice (manjšinskih) delničarjev ogrožene ali zlorabljeni interesi večinskih delničarjev, predlog zakona o modernizaciji NV ščiti manjšinskega delničarja tako, da na primer zahteva njegovo soglasje.

Še eno ozko grlo je obvezni osnovni kapital. V zvezi s tem predlog omogoča sprostitev, to pomeni, da osnovni kapital, določen v statutu, ki je vsota nominalnih vrednosti skupnega števila delnic, ne bo več obvezen, tako kot z BV. Ideja tega je, da bodo imeli podjetniki, ki uporabljajo pravno obliko delniške družbe (NV), z ukinitvijo te obveznosti več prostora za zbiranje kapitala, ne da bi bilo treba najprej spremeniti statute. Če je v statutu naveden osnovni kapital, mora biti po novi uredbi izdana petina tega. Absolutne zahteve po izdanem in vplačanem kapitalu ostajajo vsebinsko nespremenjene in morajo znašati 45,000 EUR.

Poleg tega je v zakonu BV dobro znan koncept: delnice določene oznake bo vključen tudi v nov zakon o NV. Nato se lahko določena oznaka uporabi za pritrditev posebnih pravic delnicam v enem (ali več) razredih delnic, ne da bi bilo treba ustvariti nov razred delnic. Natančne zadevne pravice bo treba podrobneje določiti v statutu. Na primer imetniku navadnih delnic s posebno oznako se lahko v prihodnosti podeli posebna nadzorna pravica, kot je opisano v statutu.

Zadeva se še ena pomembna točka zakona NV, katere sprememba je vključena v predlog volilne pravice zastavnih upnikov in užitkarjev. Sprememba je posledica dejstva, da bo mogoče tudi kasneje podeliti glasovalno pravico zastavnemu upniku ali užitkarju. Ta predlog spremembe je tudi v skladu z veljavno zakonodajo BV in v skladu z obrazložitvami k predlogu ustreza potrebam, ki so očitno že nekaj časa v praksi. Poleg tega je namen predloga v zvezi s tem dodatno pojasniti, da lahko podelitev glasovalne pravice v primeru zastavne pravice na delnicah poteka tudi pod odložnim pogojem ob ustanovitvi.

Poleg tega predlog zakona o posodobitvi NV vsebuje številne spremembe glede odločanje. Ena pomembnih sprememb se nanaša na primer na odločanje zunaj sestanka, kar je še posebej pomembno za nevladne organizacije, ki so povezane v skupino. V skladu z veljavno zakonodajo se lahko sklepi sprejemajo zunaj seje le, če statut to dopušča, sploh ni mogoče, če ima družba delnice na prinosnik ali ima izdana potrdila, sklep pa je treba sprejeti soglasno. V prihodnosti bo z začetkom veljavnosti predloga kot izhodišče mogoče sprejemanje odločitev zunaj seje, pod pogojem, da se bodo s tem strinjale vse osebe s pravicami sestanka. Poleg tega ima novi predlog tudi možnost srečanja zunaj Nizozemske, kar je koristno za podjetnike z mednarodnimi NV.

Končno, stroški, povezani z vključitvijo obravnavani v predlogu. V zvezi s tem novi predlog o posodobitvi zakona o NV odpira možnost, da bo družba te stroške zavezala k plačilu akta o ustanovitvi. Posledično se odbor izogne ​​ločeni ratifikaciji ustreznih aktov o ustanovitvi. S to spremembo bi lahko NV, tako kot se je zgodilo z BV, izbrisali obveznost prijave stroškov oblikovanja v trgovinski register.

Bolj uravnoteženo razmerje moški / ženske

V zadnjih letih je bila osrednja tema promocija žensk na vrhu. Vendar pa so raziskave rezultatov pokazale, da so nekoliko razočarani, tako da se nizozemska vlada zdi prisiljena, da s tem predlogom spodbuja cilj več žensk na vrhu poslovne skupnosti z posodobitvijo zakonodaje NV in razmerjem moški / ženske . Ideja tega je, da lahko raznolikost vodilnih podjetij vodi do boljših odločitev in poslovnih rezultatov. Da bi dosegli enake možnosti in izhodišče za vse v poslovnem svetu, sta v ustreznem predlogu izvedena dva ukrepa. Prvič, velike delniške družbe bodo morale tudi oblikovati ustrezne in ambiciozne ciljne številke za upravo, nadzorni svet in podvrho. Poleg tega morajo v skladu s predlogom izdelati tudi konkretne načrte za njihovo izvajanje in biti transparentni glede postopka. Razmerje med moškimi in ženskami v nadzornem svetu družb, ki kotirajo na borzi, se mora povečati na vsaj tretjino števila moških in tretjino števila žensk. Na primer, nadzorni svet treh oseb je sestavljen uravnoteženo, če vključuje vsaj enega moškega in eno žensko. V tem kontekstu je na primer imenovanje člana nadzornega sveta, ki ne prispeva k zastopanosti najmanj 30% m / ž, nično. To pa ne pomeni, da na odločanje, v katerem je sodeloval razveljavljeni član nadzornega sveta, vpliva ničnost.

Na splošno revizija in posodobitev NV zakona pomeni pozitiven razvoj za podjetje, ki ustreza obstoječim potrebam številnih delniških družb. Vendar to ne spreminja dejstva, da se bo pri družbah, ki uporabljajo pravno obliko delniške družbe (NV), spremenilo več stvari. Bi radi vedeli, kaj te prihajajoče spremembe konkretno pomenijo za vaše podjetje ali kakšno je razmerje med moškimi in ženskami v vašem podjetju? Imate še kakšno vprašanje glede predloga? Ali pa preprosto želite biti obveščeni o posodobitvi zakona o NV? Nato kontaktirajte Law & More. Naši odvetniki so strokovnjaki s področja korporacijskega prava in vam z veseljem svetujejo. Za vas bomo spremljali tudi nadaljnji razvoj!

Nastavitve zasebnosti
Piškotke uporabljamo za izboljšanje vaše izkušnje med uporabo našega spletnega mesta. Če uporabljate naše storitve prek brskalnika, lahko piškotke omejite, blokirate ali odstranite z nastavitvami spletnega brskalnika. Uporabljamo tudi vsebino in skripte tretjih oseb, ki lahko uporabljajo tehnologije sledenja. Spodaj lahko selektivno podate svoje soglasje, da dovolite takšne vdelave tretjih oseb. Za popolne informacije o piškotkih, ki jih uporabljamo, podatkih, ki jih zbiramo in kako jih obdelujemo, si oglejte našo Pravilnik o Zasebnosti
Law & More B.V.