Priloga za predsodke

Pritrditev predsodka: začasna varščina v primeru plačilne stranke

Pripovedovanje predsodku je mogoče obravnavati kot konzervativno, začasno obliko navezanosti. Pritožba na sodno prakso lahko zagotovi, da se dolžnik ne bo znebil svojega blaga, preden lahko upnik zahteva izvršitev pravnega varstva z zasegom na podlagi izvršbe, za kar mora sodnik odobriti izvršilni nalog. V nasprotju s tem, kar se pogosto misli, navezanost na predsodke namreč ne vodi do takojšnje zadoščenosti zahtevku. Predpristopna priloga je široko uporabljeno orodje, ki ga lahko uporabimo tudi kot vzvod, da se dolžnik pomakne in mu omogoči plačilo. V primerjavi z drugimi državami je pritrditev blaga na Nizozemskem precej preprosta. Kako je mogoče blago povezati s predsodki in na kakšen način vplivati?

Priloga za predsodke

Priloga za predsodke

When one wants to seize goods through prejudgment attachment, one will have to submit an application to the preliminary relief judge. This application will have to meet certain requirements.  The application must for instance contain the nature of the desired attachment, information on which right is invoked (for example ownership or the right to compensation for damage) and the amount for which the creditor wishes to seize the goods of the debtor. When the judge decides on the application, he does not conduct an extensive research. The research done is brief. However, a request for prejudgment attachment will only be approved when it can be shown that there is a well-founded fear that a debtor, or a third party to which the goods belong, will get rid of the goods. Partly for this reason, the debtor is not informed on the request for prejudgment attachment; the seizure will come as a surprise.

V trenutku, ko je prošnja odobrena, bo treba postopek v glavni stvari, ki se nanaša na zahtevek, ki mu ustreza zaplemba predsodkov, začeti v roku, ki ga določi sodnik, to je najmanj 8 dni od trenutka odobritve prošnje za zaplembo predsodkov. . Običajno bo sodnik ta rok določil na 14 dni. O zasegu se dolžniku objavi z obvestilom o rubežu, ki mu ga vroči sodni izvršitelj. Običajno bo priloga ostala v polni veljavi, dokler se ne pridobi izvršilni list. Ko je ta listina pridobljena, se na podlagi izvršilnega sklepa zaplemba predsodkov pretvori v zaseg in upnik lahko vloži priloženo blago dolžnika. Ko sodnik zavrne izvršilni list, se priloga o predsodku izteče. Upoštevati je treba dejstvo, da zaplemba zaradi predsodkov ne pomeni, da dolžnik ne more prodati priloženega blaga. To pa pomeni, da bo priloga ostala na blagu, če bo prodana.

Katero blago je mogoče zaseči?

Vsa sredstva dolžnika se lahko priložijo. To pomeni, da lahko pride do zasega v zvezi z zalogami, plačami (zaslužki), bančnimi računi, hišami, avtomobili itd. Priloga zaslužka je oblika zaslužka. To pomeni, da blago (v tem primeru zaslužek) hrani tretja oseba (delodajalec).

Preklic priloge

Prav tako se lahko prekliče predodločba o blagu dolžnika. Prvič, to se lahko zgodi, če sodišče v postopku v glavni stvari odloči, da se rubež prekliče. Zainteresirana stranka (običajno dolžnik) lahko zahteva tudi preklic priloga. Razlog za to je lahko ta, da dolžnik zagotavlja alternativno varščino, da iz pregleda pregleda izhaja, da priloga ni potrebna ali da je prišlo do procesne, formalne napake.

Slabosti navezanosti predsodkov

Kljub dejstvu, da se navezanost na predsodke zdi lepa možnost, bo treba upoštevati tudi dejstvo, da lahko pride do posledic, če je pri zahtevi predloga za predpostavko preveč lahkotna. Ko bo zahtevek v postopku v glavni stvari, ki mu ustreza predsodka, zavrnjen, bo upnik, ki je vložil odredbo za rubež, odgovoren za škodo, ki jo je utrpel dolžnik. Poleg tega postopek zaplembe predsodkov stane denar (pomislite na sodne pristojbine, sodne takse in odvetniške stroške), ki jih dolžnik ne bo povrnil. Poleg tega upnik vedno nosi tveganje, da ne bo zahteval ničesar, na primer zato, ker je na priloženi nepremičnini hipoteka, ki presega njegovo vrednost in ima prednost pri izvršbi ali - v primeru rubeža bančnega računa - ker tam ni denarja na bančnem računu dolžnika.

Kontakt

Če imate po branju tega članka dodatna vprašanja ali komentarje, se obrnite na mr. Maxim Hodak, odvetnik pri Law & More preko maxim.hodak@lawandmore.nl ali mr. Tom Meevis, odvetnik pri Law & More preko tom.meevis@lawandmore.nl ali nas pokličite na +31 (0) 40-3690680.

Delite