Obveznosti delodajalca in delavca... slika

Obveznosti delodajalca in delavca…

Obveznosti delodajalca in delavca po Zakonu o delovnih pogojih

Ne glede na to, kakšno delo opravljate, je na Nizozemskem osnovno načelo, da morajo biti vsi sposobni delati varno in zdravo. Vizija te predpostavke je, da delo ne sme povzročiti telesnih ali duševnih bolezni in sploh ne smrti. To načelo v praksi zagotavlja zakon o delovnih pogojih. Namen tega zakona je torej spodbujanje dobrih delovnih razmer ter preprečevanje bolezni in nezmožnosti za delo zaposlenih. Ste delodajalec? V tem primeru je skrb za zdravo in varno delovno okolje v skladu z Zakonom o delovnih pogojih načeloma vaša. V vašem podjetju ne sme biti dovolj znanja o zdravem in varnem delu, temveč je treba upoštevati tudi smernice zakona o delovnih pogojih, da preprečite nepotrebno nevarnost za zaposlene. Ste zaposleni? V tem primeru se od vas pričakuje tudi nekaj stvari v okviru zdravega in varnega delovnega okolja.

Obveznosti zaposlenega

V skladu z Zakonom o delovnih pogojih je delodajalec odgovoren za delovne pogoje skupaj s svojim zaposlenim. Kot zaposleni morate zato prispevati k ustvarjanju zdravega in varnega delovnega mesta. Natančneje, kot zaposleni ste glede na zakon o delovnih pogojih dolžni:

  • pravilno uporabljati delovno opremo in nevarne snovi;
  • naj ne spreminjajo in / ali odstranjujejo zaščit na delovni opremi;
  • pravilno uporabljati osebno varovalno opremo / pripomočke, ki jih je dal na voljo delodajalec, in jih shraniti na ustreznem mestu;
  • sodelovati pri organiziranem obveščanju in poučevanju;
  • obveščati delodajalca o opaženih tveganjih za zdravje in varnost v podjetju;
  • po potrebi pomagati delodajalcu in drugim strokovnjakom (na primer preventivnemu osebju) pri izpolnjevanju njihovih obveznosti.

Skratka, kot zaposleni se morate vesti odgovorno. To storite tako, da varno uporabljate delovne pogoje in varno opravljate svoje delo, tako da ne ogrožate sebe in drugih.

Obveznosti delodajalca

Da bi lahko zagotovili zdravo in varno delovno okolje, morate kot delodajalec voditi politiko, usmerjeno v najboljše možne delovne pogoje. Zakon o delovnih pogojih določa smernice za to politiko in delovne pogoje, ki ji ustrezajo. Na primer, politika delovnih pogojev mora biti v vsakem primeru sestavljena iz a popis in ocena tveganja (RI&E). Kot delodajalec morate pisno navesti, katera tveganja za vaše zaposlene pomeni delo, kako se ta tveganja za zdravje in varnost obravnavajo v vašem podjetju in katera tveganja v obliki delovnih nesreč so že nastopila. A uradnik za preventivo vam pomaga sestaviti popis tveganj in oceno ter svetuje glede dobre zdravstvene in varnostne politike. Vsako podjetje mora imenovati vsaj enega takega preventivnega uradnika. To ne sme biti nekdo zunaj podjetja. Ali zaposlujete 25 ali manj zaposlenih? Potem lahko tudi sami delate kot preventivni uradnik.

Eno od tveganj, s katerim se lahko sooči vsako podjetje, ki zaposluje zaposlene, je odsotnost z dela. V skladu z Zakonom o delovnih pogojih morate torej kot delodajalec imeti a politika odsotnosti zaradi bolezni. Kako se kot delodajalec spopadate z absentizmom, če se ta zgodi v vašem podjetju? Odgovor na to vprašanje bi morali zapisati na jasen in primeren način. Da pa bi zmanjšali možnost uresničitve takšnega tveganja, je priporočljivo imeti a periodični zdravstveni pregled (PAGO) izvedeno v vašem podjetju. Med takšnim pregledom zdravnik podjetja opravi popis, ali imate zaradi dela zdravstvene težave. Sodelovanje pri takih raziskavah za vašega zaposlenega ni obvezno, je pa lahko zelo koristno in prispeva k zdravemu in vitalnemu krogu zaposlenih.

Poleg tega morate za preprečitev drugih nepredvidenih tveganj imenovati interna ekipa za ukrepanje ob nesrečah (BHV). Službenik za odzivanje v izrednih razmerah je usposobljen, da v nujnih primerih na varno pripelje zaposlene in stranke, kar bo prispevalo k varnosti vašega podjetja. Sami lahko določite, katere in koliko ljudi boste imenovali za uradnika za nujne primere. To velja tudi za način odzivanja podjetja v izrednih razmerah. Vendar morate upoštevati velikost svojega podjetja.

Spremljanje in skladnost

Kljub veljavni zakonodaji in predpisom se na Nizozemskem še vedno vsako leto zgodijo delovne nesreče, ki bi jih delodajalec ali delavec zlahka preprečil. Zgolj obstoj zakona o delovnih razmerah ni vedno zadosten za zagotovitev načela, da morajo biti vsi sposobni delati varno in zdravo. Zato Inšpektorat SZW preverja, ali delodajalci, pa tudi, ali zaposleni spoštujejo pravila za zdravo, varno in pošteno delo. V skladu z Zakonom o delovnih pogojih lahko inšpektorat sproži preiskavo, kadar se je zgodila nesreča ali kadar svet delavcev ali sindikat to zahteva. Poleg tega ima inšpektorat daljnosežne pristojnosti in sodelovanje v tej preiskavi je obvezno. Če inšpektorat ugotovi kršitev zakona o delovnih pogojih, lahko ustavitev dela povzroči veliko globo ali kaznivo dejanje / gospodarski prekršek. Da bi preprečili tako daljnosežne ukrepe, je za vas kot delodajalca, pa tudi kot zaposlenega, priporočljivo upoštevati vse obveznosti iz zakona o delovnih pogojih.

Imate kakšna vprašanja v zvezi s tem blogom? Nato kontaktirajte Law & More. Naši odvetniki so strokovnjaki s področja delovnega prava in vam z veseljem svetujejo.

Law & More