Klavzula o nekonkurenci: kaj morate vedeti?

Klavzula o nekonkurenci: kaj morate vedeti?

Nekonkurenčna klavzula, urejena v čl. 7: 653 nizozemskega civilnega zakonika, je daljnosežna omejitev delavčeve svobode izbire zaposlitve, ki jo delodajalec lahko vključi v pogodbo o zaposlitvi. Navsezadnje to delodajalcu omogoča, da zaposlenemu prepove vstop v službo drugega podjetja, ne glede na to, ali je v istem sektorju ali ne, ali celo ustavi svoje podjetje po koncu pogodbe o zaposlitvi. Delodajalec na ta način poskuša zaščititi interese podjetja ter ohraniti znanje in izkušnje v podjetju, tako da jih ni mogoče uporabiti v drugem delovnem okolju ali kot samozaposleno osebo. Takšna klavzula ima lahko daljnosežne posledice za zaposlenega. Ali ste podpisali pogodbo o zaposlitvi, ki vsebuje klavzulo o nekonkurenci? V tem primeru to ne pomeni samodejno, da vas delodajalec lahko drži te določbe. Zakonodajalec je pripravil številna izhodišča in izhodne poti za preprečitev morebitnih zlorab in nepoštenih posledic. V tem spletnem dnevniku razpravljamo o tem, kaj morate vedeti o klavzuli o nekonkurenci.

Pogoji

Najprej je pomembno vedeti, kdaj lahko delodajalec vključi klavzulo o nekonkurenci in torej kdaj je veljavna. Nekonkurenčna klavzula je veljavna le, če je bila o tem dogovorjena pisno s odraslih delavec, ki je sklenil pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas (izjeme pridržane).

  1. Osnovno načelo je, da v pogodbe o zaposlitvi za določen čas ni dovoljena nobena klavzula o nekonkurenci. Samo v izjemnih primerih, ko obstajajo prepričljivi poslovni interesi, ki jih delodajalec ustrezno motivira, je v pogodbah o zaposlitvi za določen čas dovoljena klavzula o nekonkurenci. Brez motivacije je klavzula o nekonkurenčnosti nična in če zaposleni meni, da motivacija ne zadošča, jo lahko predloži sodišču. Motivacijo je treba dati ob sklenitvi pogodbe o zaposlitvi in ​​je ni mogoče dati kasneje.
  2.  Poleg tega mora klavzula o nekonkurenčnosti temeljiti na čl. 7: 653 BW, odstavek 1, pod b, pisno (ali po elektronski pošti). Ideja za to je, da zaposleni potem razume posledice in pomen ter skrbno pretehta klavzulo. Tudi če se podpisani dokument (na primer pogodba o zaposlitvi) nanaša na priloženo shemo pogojev zaposlitve, katere del je klavzula, je zahteva izpolnjena, tudi če delavec te sheme ni podpisal ločeno. Klavzula o nekonkurenci, vključena v kolektivno pogodbo o delu ali v splošne pogoje, ni pravno veljavna, razen če je mogoče na zgoraj omenjeni način predvideti ozaveščenost in odobritev.
  3. Čeprav lahko mladi od šestnajstih let sklenejo pogodbo o zaposlitvi, mora biti zaposleni star najmanj osemnajst let, da lahko sklene veljavno klavzulo o nekonkurenci. 

Vsebina konkurenčne klavzule

Čeprav se vsaka klavzula o nekonkurenci razlikuje glede na sektor, interese in delodajalca, je v večino klavzul o nekonkurenciji vključenih več točk.

  • Trajanje. V klavzuli je pogosto navedeno, koliko let po tem, ko so podjetja za zaposlovanje prepovedana, se to pogosto zmanjša na 1 do 2 leti. Če je določen nerazumen rok, ga lahko moderira sodnik.
  • Kaj je prepovedano. Delodajalec se lahko odloči, da zaposlenega zadrži pri delu za vse konkurente, lahko pa tudi imenuje določene konkurente ali navede polmer ali območje, kjer zaposleni ne sme opravljati podobnega dela. Pogosto je tudi razloženo, kakšna je narava dela, ki ga ni mogoče izvesti.
  • Posledice kršitve klavzule. Klavzula pogosto vsebuje tudi posledice kršitve konkurenčne klavzule. To pogosto vključuje določeno globo. V mnogih primerih je določena tudi kazen: znesek, ki ga je treba plačati vsak dan, ko delavec krši zakon.

Uničenje sodnika

Sodnik ima v skladu s čl. 7: 653 nizozemskega civilnega zakonika, odstavek 3, možnost, da se klavzula o nekonkurenci v celoti ali delno razveljavi, če pomeni neprimerno prikrajšanost za zaposlenega, ki je nesorazmerna z interesi delodajalca, ki ga je treba zaščititi. Sodnik lahko določi trajanje, območje, pogoje in višino globe. To bo vključevalo tehtanje interesov sodnika, ki se bo razlikoval glede na situacijo.

Okoliščine v zvezi z interese zaposlenega igrajo vlogo dejavniki trga dela, na primer zmanjševanje priložnosti na trgu dela, lahko pa se upoštevajo tudi osebne okoliščine.

Okoliščine v zvezi z interese delodajalca ki imajo pomembno vlogo posebne sposobnosti in lastnosti zaposlenega ter notranja vrednost poslovnega toka. Slednje se v praksi nanaša na vprašanje, ali bo to vplivalo na poslovni tok podjetja, zato je poudarjeno, da klavzula o nekonkurenci ni namenjena zadrževanju zaposlenih v podjetju. „Že samo dejstvo, da je delavec pridobil znanje in izkušnje pri opravljanju svojega delovnega mesta, ne pomeni, da je bil na uspešnost delodajalca vplival, ko je zaposleni odšel, niti ko je ta zaposleni odšel k konkurentu. . ' (Hof Arnhem-Leeuwarden 24-09-2019, ECLI: NL: GHARL: 2019: 7739) Na hitrost poslovanja vpliva, če se zaposleni zaveda bistvenih komercialnih in tehnično pomembnih informacij ali edinstvenih delovnih procesov in strategij ter jih lahko uporabi znanja v korist svojega novega delodajalca ali na primer, ko je imel zaposleni tako dober in intenziven stik s strankami, da se lahko obrnejo nanj in s tem na tekmeca.

Trajanje pogodbe, ki je sprožila odpoved, in položaj zaposlenega pri prejšnjem delodajalcu se upoštevata tudi, ko sodišče upošteva veljavnost klavzule o nekonkurenci.

Resno kriva dejanja

Nekonkurenčna klavzula v skladu s čl. 7: 653 nizozemskega civilnega zakonika, odstavek 4, ne velja, če je odpoved pogodbe o zaposlitvi posledica resno krivih dejanj ali opustitev delodajalca, to verjetno ne bo tako. Na primer, obstajajo resna krivdna dejanja ali opustitve, če je delodajalec kriv za diskriminacijo, ne izpolnjuje obveznosti ponovne vključitve v primeru bolezni zaposlenega ali je krivo premalo upošteval varne in zdrave delovne pogoje.

Brabant/Van Uffelenovo merilo

Iz sodbe Brabant/Uffelen je postalo očitno, da je treba v primeru večje spremembe delovnega razmerja znova podpisati klavzulo o nekonkurenci, če klavzula o nekonkurenci zaradi tega postane bolj obremenjujoča. Pri uporabi merila Brabant/Van Uffelen so upoštevani naslednji pogoji:

  1. drastičen;
  2. nepredvidljivo;
  3. sprememba;
  4. zaradi česar je klavzula o nekonkurenci postala bolj obremenjujoča

"Drastično spremembo" je treba razlagati na široko in zato ne pomeni le spremembe funkcije. Četrti kriterij pa v praksi pogosto ni izpolnjen. Tako je bilo na primer v primeru, v katerem je v konkurenčni klavzuli pisalo, da zaposleni ne sme delati za konkurenta (ECLI: NL: GHARN: 2012: BX0494). Ker je zaposleni v času, ko je delal v podjetju, napredoval od mehanika do prodajnega delavca, je klavzula zaposlenega bolj ovirala zaradi menjave službe kot v času podpisa. Konec koncev so bile priložnosti na trgu dela za zaposlenega zdaj veliko večje kot prej kot mehanik.

Pri tem je pomembno omeniti, da je v mnogih primerih klavzula o nekonkurenci le delno razveljavljena, in sicer v kolikor je zaradi spremembe funkcije postala bolj obremenjujoča.

Klavzula o razmerju

Klavzula o nezaželenosti je ločena od klavzule o nekonkurenci, vendar je nekoliko podobna. V primeru klavzule o nedovoljenem zbiranju delavcu po zaposlitvi ni prepovedano hoditi na delo k konkurentu, temveč v stik s strankami in odnosi v podjetju. To na primer preprečuje, da bi zaposleni zbežal s strankami, s katerimi je lahko med zaposlitvijo vzpostavil določen odnos, ali pa se je ob odprtju lastnega podjetja obrnil na ugodne dobavitelje. Zgoraj opisani pogoji primera konkurence veljajo tudi za klavzulo o nezakonitem zbiranju ponudb. Klavzula o nezaželenem zbiranju je torej veljavna le, če je bila o tem dogovorjena pisno s odraslih delavec, ki je sklenil pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas časa.

Ste podpisali klavzulo o konkurenci in želite ali imate novo službo? Prosim kontaktirajte Law & More. Naši odvetniki so strokovnjaki na področju delovnega prava in vam z veseljem pomagajo.

Nastavitve zasebnosti
Piškotke uporabljamo za izboljšanje vaše izkušnje med uporabo našega spletnega mesta. Če uporabljate naše storitve prek brskalnika, lahko piškotke omejite, blokirate ali odstranite z nastavitvami spletnega brskalnika. Uporabljamo tudi vsebino in skripte tretjih oseb, ki lahko uporabljajo tehnologije sledenja. Spodaj lahko selektivno podate svoje soglasje, da dovolite takšne vdelave tretjih oseb. Za popolne informacije o piškotkih, ki jih uporabljamo, podatkih, ki jih zbiramo in kako jih obdelujemo, si oglejte našo Pravilnik o zasebnosti
Law & More B.V.