V novem nizozemskem zakonu, ki je bil danes objavljen na internetu za posvetovanje ...

Nizozemski račun

V novem nizozemskem predlogu zakona, ki je bil danes dan na splet za posvetovanje, je nizozemski minister Blok (Varnost in pravosodje) izrazil željo, da se odpravi anonimnost imetnikov delnic na prinašalca. Kmalu bo mogoče te delničarje identificirati na podlagi računa vrednostnih papirjev. Z delnicami se nato lahko trguje le z uporabo računa vrednostnih papirjev, ki ga vodi posrednik. Na ta način je mogoče lažje zaslediti osebe, vpletene v pranje denarja ali financiranje terorizma. Nizozemska vlada s tem predlogom zakona upošteva priporočila FATF.

14-04-2017

Delite
Law & More B.V.