V sporu lahko vedno pričakujemo veliko prepiranja ...

Nizozemsko vrhovno sodišče

V sodnih sporih je vedno mogoče pričakovati veliko prepirov in rekel je-rekla. Za nadaljnjo razjasnitev primera lahko sodišče odredi zaslišanje prič. Ena od značilnosti takega zaslišanja je spontanost. Da bi dobili odgovore čim bolj brez odgovora, bo obravnava potekala "spontano" pred sodnikom. Nizozemsko vrhovno sodišče je zdaj določilo, da je z vidika procesne ekonomije dovoljeno obravnavo opraviti na podlagi vnaprej napisane izjave. V tem primeru 23. decembra bi bilo zaslišanje vseh šestih prič predolgo dolgo. Pomembno pa je, da sodišče pri presoji dokazov upošteva dejstvo, da lahko te pisne izjave povzročijo zmanjšano zanesljivost.

 

Law & More