Evropska komisija želi, da jih posredniki obveščajo o gradnjah ...

Evropska komisija želi, da jih posredniki obvestijo o konstrukcijah za izogibanje davkom, ki jih ustvarijo za svoje stranke.

Države pogosto izgubijo davčne prihodke zaradi večinoma nadnacionalnih fiskalnih konstrukcij, ki jih davčni svetovalci, računovodje, banke in odvetniki (posredniki) ustvarijo za svoje stranke. Da bi povečali preglednost in omogočili unovčenje teh davkov s strani davčnih organov, Evropska komisija predlaga, da bodo od 1. januarja 2019 ti posredniki dolžni zagotoviti informacije o teh konstrukcijah, preden jih bodo izvajale njihove stranke. Dokumenti, ki jih je treba predložiti, bodo davčni organi dostopni v zbirki podatkov EU. Pravila so celovita: veljajo za vse posrednike, vse konstrukcije in vse države. Posredniki, ki ne bodo upoštevali teh novih pravil, bodo sankcionirani. Predlog bo na voljo v odobritev Evropskemu parlamentu in Svetu.

2017-06-22

Delite