BF Skinner je nekoč dejal: "Pravo vprašanje ni, ali stroji razmišljajo, ampak ali moški razmišljajo ..."

BF Skinner je nekoč dejal: "Pravo vprašanje ni, ali stroji mislijo, ampak ali moški delajo". Ta izrek je zelo uporaben za nov pojav samovozečega avtomobila in za način, kako se družba ukvarja s tem izdelkom. Na primer, začeti je treba razmišljati o vplivu samovozečega avtomobila na zasnovo nizozemskega sodobnega cestnega omrežja. Zato je minister Schultz van Haegen 23. decembra ponudil poročilo „Zelfrijdende auto's, Verkenning van implikacije op het ontwerp van wegen“ („Samovozeči avtomobili, raziskovanje posledic na zasnovo cest“). To poročilo med drugim opisuje pričakovanje, da bo mogoče pustiti znake in oznake na cesti, drugače oblikovati ceste in izmenjati podatke med vozili. Na ta način lahko samovozeči avtomobil prispeva k odpravi težav v prometu.

Delite