Preiskovalni postopek pri podjetniški zbornici

Preiskovalni postopek pri podjetniški zbornici

Če so v vašem podjetju nastali spori, ki jih ni mogoče rešiti interno, je lahko postopek pred podjetniško zbornico primerno sredstvo za njihovo reševanje. Tak postopek se imenuje anketni postopek. V tem postopku se podjetniška zbornica prosi, da razišče politiko in potek zadev v pravni osebi. Ta članek bo na kratko obravnaval postopek anketiranja in kaj lahko od njega pričakujete.

Dopustnost v anketnem postopku

Zahteve za anketo ne morejo oddati vsi. Vlagateljev interes mora zadoščati za utemeljitev dostopa do preiskovalnega postopka in s tem posredovanja podjetniške zbornice. Zato so pooblaščeni za to z ustreznimi zahtevami v zakonu izčrpno navedeni:

 • Delničarji in imetniki certifikatov NV. in BV Zakon razlikuje med NV in BV s kapitalom največ 22.5 milijona EUR ali več. V prvem primeru imajo delničarji in imetniki certifikatov 10% izdanega kapitala. V primeru NV in BV z višjim izdanim kapitalom se uporablja prag 1% izdanega kapitala ali če so delnice in depozitarni prejemki delnic sprejeti na organiziran trg, najnižja vrednost 20 milijonov EUR. V statutu se lahko določi tudi spodnji prag.
 • O pravna oseba prek uprave ali nadzornega sveta ali skrbnik v stečaju pravne osebe.
 • Člani združenja, zadruge ali vzajemne družbe če predstavljajo najmanj 10% članov ali volilnih upravičencev na skupščini. To lahko sprejme največ 300 oseb.
 • Združenja delavcev, če člani združenja delajo v podjetju in ima združenje vsaj dve leti popolno poslovno sposobnost.
 • Druga pogodbena ali zakonska pooblastila. Na primer svet delavcev.

Pomembno je, da je oseba, upravičena do uvedbe preiskave, najprej nasprotovala politiki in potekom zadev v družbi upravi in ​​nadzornemu svetu. Če to ni bilo storjeno, oddelek za podjetja ne bo upošteval zahteve za poizvedbo. Udeleženci v podjetju so morali najprej imeti priložnost odgovoriti na ugovore pred začetkom postopka.

Postopek: dve stopnji

Postopek se začne s predložitvijo peticije in možnostjo, da se stranke, ki sodelujejo v družbi (npr. Delničarji in uprava), nanjo odzovejo. Podjetniška zbornica bo peticiji ugodila, če so bile izpolnjene zakonske zahteve in se zdi, da obstajajo "upravičeni razlogi za dvom o pravilni politiki". Po tem se začneta dve fazi postopka poizvedbe. V prvi fazi se preuči politika in potek dogodkov znotraj podjetja. To preiskavo izvaja ena ali več oseb, ki jih imenuje oddelek za podjetja. Družba, člani uprave, člani nadzornega sveta in (nekdanji) zaposleni morajo sodelovati in omogočiti dostop celotni upravi. Stroške preiskave načeloma krije družba (ali vlagatelj, če jih družba ne more kriti). Glede na izid preiskave se lahko ti stroški povrnejo prosilcu ali upravnemu odboru. Na podlagi poročila o preiskavi lahko oddelek za podjetja v drugi fazi ugotovi obstoj nepravilnosti. V tem primeru lahko oddelek za podjetja sprejme številne daljnosežne ukrepe.

(Začasne) določbe

Med postopkom in (še preden se začne prva preiskovalna faza postopka) lahko Podjetniška zbornica na zahtevo osebe, upravičene do zaslišanja, sprejme začasne določbe. V zvezi s tem ima Podjetniška zbornica veliko mero svobode, če je določba utemeljena s položajem pravne osebe ali v interesu preiskave. Če je bila ugotovljena nepravilnost, lahko podjetniška zbornica sprejme tudi dokončne ukrepe. Ti so določeni z zakonom in so omejeni na:

 • začasna ustavitev ali razveljavitev sklepa direktorjev, nadzornikov, skupščine ali katerega koli drugega organa pravne osebe;
 • začasna ukinitev ali razrešitev enega ali več direktorjev ali nadzornikov;
 • začasno imenovanje enega ali več direktorjev ali nadzornikov;
 • začasno odstopanje od določb o statutu, kot navaja podjetniška zbornica;
 • začasni prenos delnic na način upravljanja;
 • prenehanje pravne osebe.

Pravna sredstva

Zoper odločitev Podjetniške zbornice je mogoče vložiti le kasacijsko pritožbo. Za to so pristojni tisti, ki so v postopku nastopili pred oddelkom za podjetja, in pravna oseba, če ni nastopila. Rok za kasacijo je tri mesece. Kasacija nima odložilnega učinka. Posledično odredba oddelka za podjetja ostane v veljavi, dokler vrhovno sodišče ne sprejme nasprotne odločitve. To lahko pomeni, da je odločitev vrhovnega sodišča morda prepozna, ker je oddelek za podjetništvo že sprejel določbe. Vendar pa je kasacija lahko koristna v zvezi z odgovornostjo članov uprave in članov nadzornega sveta v zvezi z nepravilnostmi, ki jih je sprejel oddelek za podjetja.

Ali se v podjetju spopadate s spori in razmišljate o začetku anketnega postopka? The Law & More ekipa odlično pozna korporacijsko pravo. Skupaj z vami lahko ocenimo situacijo in možnosti. Na podlagi te analize vam lahko svetujemo glede naslednjih korakov. Z veseljem vam bomo svetovali in pomagali tudi v vseh postopkih (na oddelku za podjetja).

Nastavitve zasebnosti
Piškotke uporabljamo za izboljšanje vaše izkušnje med uporabo našega spletnega mesta. Če uporabljate naše storitve prek brskalnika, lahko piškotke omejite, blokirate ali odstranite z nastavitvami spletnega brskalnika. Uporabljamo tudi vsebino in skripte tretjih oseb, ki lahko uporabljajo tehnologije sledenja. Spodaj lahko selektivno podate svoje soglasje, da dovolite takšne vdelave tretjih oseb. Za popolne informacije o piškotkih, ki jih uporabljamo, podatkih, ki jih zbiramo in kako jih obdelujemo, si oglejte našo Pravilnik o zasebnosti
Law & More B.V.